2114125701 25ης Μαρτίου 4, Περιστέρι info@cgenergy.gr
hero image
 
 
Μελέτη - Εγκατάσταση Κλιματισμού
Η μηχανολογική μελέτη είναι απαραίτητη για την σωστή απόδοση ενός συστήματος  ψύξης.

Η επιλογή του κατάλληλου για εσάς συστήματος εξαρτάται κυρίως από τις δικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις του χώρου σας.

Ο μηχανολόγος ,υπολογίζει τις απώλειες των χώρων σε ψύξη και προτείνει τα  κλιματιστικά μηχανήματα ανάλογα με την περίπτωση , οπότε η σωστή  επιλογή  της  κατάλληλης εγκατάστασης απαιτεί την εκπόνηση μια ολοκληρωμένης μελέτης κλιματισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν  οι ανάγκες του χώρου και να υλοποιηθεί η πιο κατάλληλη και οικονομική λύση.