2114125701 25ης Μαρτίου 4, Περιστέρι info@cgenergy.gr
hero image
 
 


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε μελέτες για Φωτοβολταικά συστήματα , αιολική ενέργεια , βιοαέριο – βιομάζα , γεωθερμία