2114125701 25ης Μαρτίου 4, Περιστέρι info@cgenergy.gr
hero image
 
 


Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Αναλαμβάνουμε την έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου στην Περιφέρεια Αττικής.

Από την 1η Απριλίου 2022 τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, η οποία θα αποτελεί  ουσιαστικά το μητρώο όλου του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου – Ακινήτου
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε  κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, όπως και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Με την έκδοση της ΗΤΚ το όφελος είναι πολλαπλό για τους εξής λόγους:
α) Μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς ο ιδιοκτήτης, έχοντας ψηφιακά την  «ακτινογραφία» του ακινήτου του, δεν χρειάζεται να σπεύδει σε δημόσιες υπηρεσίες για την απόκτηση οποιουδήποτε εγγράφου ή σχεδίου που αφορά του ακίνητό του . Πλέον, όλα θα είναι καταχωρημένα ηλεκτρονικά  και με μια απλή αναζήτηση στον υπολογιστή ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός του ή συμβολαιογράφος θα μπορεί να ανακτήσει  όλα τα έγγραφα (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την πολεοδομία οικοδομικά σχέδια , αριθμό ΚΑΕΚ κλπ).

β) Με την προσκόμιση  της ΗΤΚ  θα γίνονται εφεξής οι πωλήσεις και κάθε κάθε είδους δικαιοπραξίες  σπιτιών και επαγγελματικών χώρων καθώς επίσης και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονομώ.

γ) Τέλος, δημιουργείται μια σωστή και  αξιόπιστη βάση δεδομένων των κτιρίων όλης της Ελλάδας , ιδιαίτερα χρήσιμη  για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της.