2114125701 25ης Μαρτίου 4, Περιστέρι info@cgenergy.gr
hero image
 
 


Άδεια Μικρής Κλίμακας - Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Αναλαμβάνουμε την έκδοση έ «Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας» (Ε.Ε.Μ.Κ) η αλλιώς άδεια μικρής κλίμακας για οικοδομικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης μικρής κλίμακας, όπως εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, επισκευές και ανακαινίσεις όψεων κτιρίων, επισκευές και αντικαταστάσεις στεγών και άλλες εργασίες.