2114125701 25ης Μαρτίου 4, Περιστέρι info@cgenergy.gr
hero image
 
 


Πραγματοποίηση Ελέγχων ΕΜΠΕ
Ο κος Γιαννακανδρόπουλος είναι πιστοποιημένος ελεγκτής και  Μέλος Ε.Μ.Π.Ε με Α.Μ: 04950.

Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα όργανα ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες έχουν υπαχθεί στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους.