2114125701 25ης Μαρτίου 4, Περιστέρι info@cgenergy.gr
hero image
 
Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος
Ενεργειακός Επιθεωρητής Περιστέρι

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Χρήστος Σ. Γιαννακανδρόπουλος και οι συνεργάτες του, αναλαμβάνουν την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου σας, στο Περιστέρι, αλλά και σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι το φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, ή / και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή / και εγκαταστάσεων κλιματισμού, το οποίο έχει αποκτήσει σχετική άδεια. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και με την από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορήγηση αντίστοιχη άδειας για τη διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων ή / και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή / και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ή πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να τους αναγνωριστεί αντίστοιχη άδεια για τη διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων ή / και λεβήτων, και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή / και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Ο κ. Γιαννακανδρόπουλος και οι συνεργάτες του, καλύπτοντας πλήρως όλα τα προαναφερθέντα, αναφορικά με την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, προβαίνουν άμεσα, υπεύθυνα και με άψογο επαγγελματισμό στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και στην έκδοση Π.Ε.Α. ως ενεργειακοί επιθεωρητές (Γ’ τάξης, χωρίς περιορισμό σε επιφάνεια κτιρίου, ούτε στη θερμική ισχύ της θερμαντικής ή ψυκτικής εγκατάστασης) έχουν διεκπεραιώσει πάνω από 1100 επιθεωρήσεις έως σήμερα (10 του 2020), σε κτίρια.

Ελέγξτε και εσείς την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας και εμπιστευτείτε μας. Γιατί η ενεργειακή επιθεώρηση απαιτεί ειδικούς επιστήμονες και τα οφέλη της είναι σημαντικά, για σας και το περιβάλλον.