2114125701 25ης Μαρτίου 4, Περιστέρι info@cgenergy.gr
hero image
 
 


Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτου
Μπορείτε να  αναθέσετε  στον γραφείο μας  την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών σας και οι συνεργάτες μας αφού πραγματοποιήσουν  αυτοψία και συλλέξουν  στοιχεία θα  κάνουν  υπολογισμό του προστίμου και θα σας ενημερώσουν για τον τρόπο υπαγωγής στον νόμο.

Ο τελευταίος Νόμος 4495/2017 δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, να ρυθμίσουν τις παραβάσεις που έχει το ακίνητό τους.

Στο νόμο 4495/17 μπορούν να υπαχθούν αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 28.07.2011.

Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων είναι πλέον υποχρεωτικό να συνοδεύονται από ηλεκτρονική ταυτότητα και βεβαίωση μηχανικού ότι το  συγκεκριμένο ακίνητο ή αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία είναι νόμιμη ή εφόσον έχει γίνει οποιαδήποτε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ή αυθαιρεσία, αυτή έχει τακτοποιηθεί / ρυθμιστεί με υπαγωγή στο νόμο Ν4495/2017 ή παλαιότερη νομοθεσία.


Πότε απαιτείται η νομιμοποίηση/τακτοποίηση αυθαιρέτου
  Αν έχει κατασκευαστεί ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια
  Αν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας
  Αν έχουν γίνει κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κ.λπ.) οι οποίες δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.
​​​​​​​  Αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου
​​​​​​​  Αν έχουν ενοποιηθεί ή διαχωριστεί διαμερίσματα σε σχέση με αυτά που ορίζουν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας